PRZYKŁADOWE SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie z ustaleń dokonanych w ramach umowy o świadczenie usług detektywistycznych z dnia 06.11.2019 na zlecenie Pana Bartłomieja Z.

Zlecenie obejmowało obserwację żony Pana Bartłomieja Panią Barbarę, którą podejrzewał o zdradę.

Podpisanie umowy

W biurze w Jagodowie została podpisana umowa na prowadzenie obserwacji żony zlecającego usługę detektywistyczną.

Young man with a dslr camera in a car.
A man is taking pictures from a car window. Photographer traveler. The work of a private detective.
Private Detective Sitting Inside Car Photographing With SLR Camera

ROZPOCZĘCIE OBSERWACJI

6.11.2019

ZAKOŃCZENIE OBSERWACJI

Po kontakcie ze Zleceniodawcą i przekazaniu dowodów na zdradę żony obserwację Pani Barbary zakończono.

Czynności do sprawy zakończono 06.11.2019 roku sporządzając niniejsze sprawozdanie obserwacji.

Zlecenie obejmowało obserwację żony Pana Bartłomieja Panią Barbarę, którą podejrzewał o zdradę.


Przekazanie dowodów

Zebrana dokumentacja fotograficzna oraz filmowa została przekazana na nośniku flash USB Pendrive.